Seniorijäsenet

Aarnio Matti
Heinonen Karl-Erik
Jokelainen Aarre
Jokinen Juha U.S.
Karimo Torsti
Kullberg Teddy
Peltomaa Pentti
Rytö Matti
Salomäki Erkki
Silkosuo Harri

Kunniajäsenet

Nimi Puh/Gsm
Virtanen Rauno J 0400 431 707
Posti Seppo 050 500 3033
Nykänen Seppo 0400 651 206