Eettiset ohjeet

KAUPPAKAMARIN HYVÄKSYMÄN TAVARANTARKASTAJAN EETTISET OHJEET

HTT-yhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt seuraavat eettiset ohjeet:

 1. Tavarantarkastajan on täytettävä hänelle annettu tehtävä parhaan ymmärryksensä mukaan, huolellisesti, rehellisesti ja puolueettomasti.
 2. Tavarantarkastajan on oltava kaikessa toiminnassaan häneen asiantuntijana kohdistetun luottamuksen arvoinen.
 3. Hän ei saa antaa henkilökohtaisten vaikuttimiensa tai omien henkilökohtaisten etujensa haitata tehtävän tunnollista täyttämistä.
 4. Tavarantarkastajan on pysyttävä totuudessa.
 5. Tavarantarkastajan tehtävä kohdistuu tavaraan tai palveluun, joten tarkastuksen pyytäjän mielipide ei saa vaikuttaa asiaan.
 6. Tavarantarkastajan on kaikessa toiminnassaan oltava riippumaton sivuvaikutteista, jotka saattavat haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.
 7. Tavarantarkastajan esteettömyyteen kohdistettu asianosaisen epäily on käsiteltävä huolellisesti.
 8. Tavarantarkastaja ei saa antaa asianosaisen etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen,
 9. yhteiskunnallisen aseman, poliittisen näkemyksen tai muunkaan vastaavan seikan vaikuttaa tehtävänsä hoitamiseen.
 10. Tavarantarkastajan on työssään käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava tasapuolisesti ja asianosaisia kuunnellen. Kollegiaalisuus ei saa vaikuttaa tähän asiaan.
 11. Tavarantarkastajan on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan sekä pyrittävä kehittämään omaa erikoisalaansa.
 12. Tavarantarkastaja ei saa toiminnallaan vahingoittaa tavarantarkastus-toiminnan yleistä arvostusta.