Sivu 1 / 4

Jäsenhakemus

tt logo laskuun

Vantaa 16.12.2022

Voit ladata tämän artikkelin tulostettavassa muodossa TÄSTÄ (PDF)

 

LIITTYMINEN TAVARANTARKASTAJAYHDISTYS HTT RY:N JÄSENEKSI

HTT-KOKEEN LÄPÄISSEET UUDET TARKASTAJAT

Tavarantarkastajayhdistyksen jäsenhakemuslomake löytyy yhdistyksen verkkosivuilta www.tavarantarkastus.com Täytä hakemuslomake (lomake alkaen sivulta 3) ja klikkaa lähetä-painiketta. Lomakkeen tiedot menevät jäsenrekisterinhoitajalle. Saat vahvistusviestin liitteenä pankkisiirtolomakkeen. Liittymismaksu on 300,00 €.

Jäsenhakemus ja liittymismaksun maksaminen kannattaa tehdä jo kalenterivuoden loppuun mennessä. Tällöin tulleet hakemukset käsitellään heti tammikuun alussa ja pääset mahdollisimman pienin viivytyksin vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen piiriin ja Keskuskauppakamari saa tiedon vakuuttamisvaatimuksesi täyttymisestä.

Seuraava hakemusten käsittely on tammi-helmikuun vaihteessa, joten toimita jäsenhakemus ja maksa liittymismaksu viimeistään tammikuun loppuun mennessä, mikäli haluat aloittaa tarkastustoiminnan helmikuussa.

Myöhemmin tulleet hakemukset käsitellään seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa maalis-huhtikuussa.

JÄSENMAKSU JA VAKUUTUSMAKSUT
Vuosikokous päättää tulevan kauden jäsenmaksun (2023 maksu 125,00 €). Yhdistys lähettää helmikuussa jäsenelle sähköpostitse viitenumerollisen jäsenmaksulaskun (pdf), jota tulee käyttää laskua maksettaessa. Uusi jäsen maksaa vuosijäsenmaksun normaalisti jo ensimmäisenä vuonna.

Tarkastajille pakollinen vastuuvakuutus sisältyy jäsenmaksuun. Vastuuvakuutuksen lisäksi jäsenmaksu sisältää tarkastustoiminnan oikeusturvavakuutuksen.

Kuntotarkastusvakuutus on vapaaehtoinen lisävakuutus (55,00 € / vuosi 2023) ja sen piiriin pääsee ilmoittamalla asiasta jäsenrekisterin hoitajalle, jolloin summa lisätään helmikuussa lähetettävään jäsenmaksulaskuun. HUOM! Kuntotarkastusvakuutus ei koske kuntotarkastuksia, joiden kohteena on kiinteistöjen arvonmääritys.

Seniorijäsenmaksu on 15,00 €/vuosi, kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

YHDISTYKSEN JÄSENREKISTERI
Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä noudattaen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, General Data Protection Regulation (GDPR). Tavarantarkastajayhdistys HTT ry:n tietosuojaseloste on esitetty yhdistyksen nettisivuilla.

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT / VERKKOSIVUT / SÄHKÖPOSTIOSOITE
Yhdistyksen hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden jne. yhteystiedot esitetään yhdistyksen verkkosivuilla www.tavarantarkastus.com Jäsensivuille kirjaudutaan omilla tunnuksilla, jotka saa jäsenrekisterin hoitajalta (info@tavarantarkastus.com).

Jäsenen yhteystiedot ja hyväksymisryhmät näkyvät verkkosivuilla. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhteystietomuutokset yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle.

Vanhentuneista yhteystiedosta johtuvat kadonneet jäsenmaksulaskut tai myöhästyneet suoritukset voivat johtaa HTT-auktorisoinnin peruutukseen. Jäsen voi lisätä verkkosivuille hyväksymisryhmänsä hakusanoja erillisen ohjeen mukaisesti. Jäsenellä on mahdollisuus ottaa käyttöön erillisen ohjeen mukaisesti sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@tavarantarkastus.com

 

Voit ladata tämän artikkelin tulostettavassa muodossa TÄSTÄ (PDF)


OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUSTAPAHTUMIIN, MATKOILLE JA PALVELUIHIN
Yhdistyksen järjestämä koulutus on HTT-auktorisoinnin uusimisen edellytyksenä olevaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta ja sisältää myös Keskuskauppakamarin ohjesääntökoulutuksen. Yhdistys lähettää ilmoittautuneille sähköpostitse viitenumerollisen laskun (pdf), jota tulee aina käyttää laskua maksettaessa.

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUT
Yhdistyksen jäsenet, mukaan lukien seniorijäsenet, voivat ilmoituksella jäsenrekisterin- hoitajalle (info@tavarantarkastus.com), lunastaa vuosittain.
Rakennustieto Oy:n verkko- palvelun käyttäjälisenssin/salasanan vuosimaksua vastaan (2023 maksu 330,00 €).
Verkkopalveluun sisältyy RT-kortisto, Ratu-kortisto, LVI-kortisto, MaaRYL, TateRYL ja KorjausRYL.
Verkkopalvelun vuosimaksu laskutetaan lisenssin käyttöoikeuden kalenterivuotta edeltävän vuoden joulukuussa. Vuosimaksu on aina sama riippumatta missä vaiheessa kalenterivuotta liittyy mukaan.
HUOM! Verkkopalvelun käyttäjälisenssi jatkuu tilanneille automaattisesti vuosittain ellei sitä erikseen peruta. Peruutus tehdään jäsenrekisterinhoitajalle. Muistathan tehdä peruuttamisen viimeistään kalenterivuoden joulukuun 15. päivään mennessä.

JÄSEN- JA VAKUUTUSMAKSUJEN ERÄPÄIVÄT
Yhdistys vahvistaa jäsenmaksun maksaneiden nimet Keskuskauppakamarille ja vakuutusyhtiölle HTT-auktorisointia varten. Vanhojen ja uusien jäsenten jäsenmaksu laskutetaan helmikuussa ja eräpäivä on helmikuun 28. päivä. Epäselvyydet ja myöhästymiset maksuissa voivat johtaa HTT-auktorisoinnin peruutukseen.

HTT-TOIMINNAN LOPETTAMINEN / KESKEYTTÄMINEN

Tarkastajan ikäraja täyttyy

Tarkastajan auktorisointi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun hän täyttää 70 vuotta ellei hän hae hyväksymiselle jatkoaikaa. Mikäli jatkoaikaa ei haeta, jäsenyys yhdistyksessä päättyy automaattisesti, ja tarkastajan tiedot poistetaan sekä yhdistyksen että Keskuskauppakamarin verkkosivuilta.

Seniorijäsenyys

Ikärajan täyttymisen vuoksi toimintansa lopettava tarkastaja voi halutessaan siirtyä yhdistyksen seniorijäseneksi ilmoittamalla asiasta jäsenrekisterin hoitajalle (info@tavarantarkastus.com) viimeisen toimintavuotensa loppuun mennessä. Seniorit voivat kokemuksensa perusteella olla jäseniä toimikunnissa ja toimia mentoreina neuvomalla uusia tarkastajia. Seniorijäsenien tiedot esitetään yhdistyksen nettisivuilla.

Lopettaminen muusta syystä

Tarkastaja voi lopettaa toimintansa ja jäsenyyteensä yhdistyksessä ilmoittamalla asiasta sekä yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle (info@tavarantarkastus.com), että Keskuskauppakamarille (raisa.harju@chamber.fi), jotka poistavat tarkastajan tiedot verkkosivuiltaan.

HUOM! Toimintansa / jäsenyytensä lopettavan tarkastajan tulee ilmoittaa asia jäsenrekisterin hoitajalle viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä, mikäli haluaa välttyä seuraavan vuoden jäsenmaksulta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tulee alkaneen vuoden jäsenmaksu maksaa, jos lopetusilmoitusta ei ole tehty edellisen vuoden aikana.

Yhdistyksen jäsen keskeyttää tilapäisesti toimintansa.

Pakottavista syistä (esim. sairaus, työkomennus) tarkastaja voi siirtyä ”tauolle”. Tuolloin tarkastaja maksaa jäsenmaksunsa normaalisti, tauko toiminnassa ei katkaise jäsenyyttä. Yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa taukoajastaan sekä jäsenrekisterin hoitajalle (info@tavarantarkastus.com), että Keskuskauppakamarille (raisa.harju@chamber.fi), jotka poistavat tarkastajan tiedot määräajaksi verkkosivuiltaan.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt 2 kk aikaisemmin erääntyneen jäsenmaksun osittainkin maksamatta.
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, voi yhdistyksen hallitus antaa hänelle varoituksen tai jos asianhaarat ovat lieventävät, huomautuksen. Raskauttavissa tapauksissa voi hallitus erottaa jäsenen. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava 14 vrk aikaa tulla kuulluksi. Erottamispäätös lähetettävä sähköpostilla erotetulle jäsenelle viiden päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottamispäätös astuu voimaan heti.

 


Vantaa, joulukuu 2022

Tavarantarkastajayhdistys HTT ry.
Hallitus

Kirjoita sukunimesi
Kirjoita etunimesi
Kirjoita yrityksen nimi
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Kirjoita postiosoitteesi
Kirjoita postinumero
Kirjoita asuinpaikkakuntasi
Kirjoita sähköpostiosoitteesi
Kirjoita matkapuhelinnumerosi
Syöte ei kelpaa
Valitse Sinulle myönnetyt HTT-ryhmät
Valitse hyväskymispäivämäärä
Kirjoita toimi/ammatti
Kirjoita ammattitutkintosi
Kirjoita työnantaja
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Valitse toinen vaihtoehdoista
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Syöte ei kelpaa
Vakuuta antamasi tiedot oikeiksi klikkaamalla valintaneliötä
Kirjoita päiväys
En ole robotti
Kirjoita numerosarja vaadittuun kenttään
Copyright © 2010 - 2024 Tavarantarkastajayhdistys HTT ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Go to top