Yhdistyksen tarkoitus

Tavarantarkastajayhdistys HTT ry on Keskuskauppakamarin hyväksymien tavarantarkastajien (HTT) vuonna 1992 perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on:

  • kehittää elinkeinoelämän toimintoja tavarantarkastajien ammattialueella sekä edistää HTT-tarkastajakunnan tarjoamien palvelujen yleistä tunnettavuutta ja arvostusta,
  • olla yhdyssiteenä kauppakamarien hyväksymien tavarantarkastajien kesken,
  • edistää terveiden tarkastusperiaatteiden noudattamista ja hyvän tarkastustavan mukaista tarkastuskäytäntöä ja hyvää tarkastustapaa,
  • edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaidon ja ammattitietojen ylläpitoa ja kehittämistä,
  • avustaa jäseniä tavarantarkastukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kansainvälistä kehitystä, järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä tarkastustoiminnan kehittämiseksi.