Kuinka löydän tarvitsemani tavarantarkastajan?
Voit hakea sopivan HTT-tavarantarkastajan kahdella tavalla:

1. Asiasanahaun perusteella

Asiasanaan perustuva haku ohjaa sinut sellaisten tarkastajien sivuille, jotka ovat käyttämäsi asiasanaluettelosta poimimasi sanan lisänneet omiin tietoihinsa. Jäseninämme saattaa olla tarkastajia, jotka eivät vielä ole lisänneet osaamistaan kuvaavia asiasanoja omaan profiiliinsa. Sen vuoksi on hyvä, että haet tarkastajaa myös alla olevan vaihtoehdon 2 perusteella.

2. Tavarantarkastajien hyväksymisryhmien perusteella

Hyväksymisryhmät auttavat tavarantarkastuksen toimeksiantajaa löytämään omaa toimeksiantoaan varten sopivan Keskuskauppakamarin hyväksymän tavarantarkastajan (HTT). Toisaalta ryhmäjako on tarkoitettu HTT-tarkastajien hyväksyntää varten: kukin tarkastaja hyväksytään asiantuntemuksensa ja kokemuksensa mukaisesti vain tiettyyn tai tiettyihin hyväksymisryhmiin.

Hyväksymisryhmät on järjestetty hierarkkisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pääotsikko (esim. 1. ELINTARVIKKEET) tai ylempi ryhmä (esim. 2.1. Tekstiilit) kattaa ja antaa hyväksynnän kaikkiin sen alla oleviin saman numeroryhmän ryhmiin.  Sen sijaan alempi ryhmä (esim 2.1.1 Vaatteet) ei anna hyväksyntää ylempään ryhmään (2.1. Tekstiilit). Alemmissa ryhmissä voi toisaalta olla jokin erikoisalue, jota ylempään ryhmään hyväksytty tarkastaja ei tunne. Näissä tapauksissa hänen tulee ohjesäännön mukaisesti kieltäytyä tarkastuksen suorittamisesta. Joissain kohdissa on esitetty esimerkkejä kyseisen ryhmän tarkastuskohteista kursivoidulla tekstillä. Osalle tavarantarkastajia näitä kursivoidulla fontilla kirjoitettuja tarkastuskokonaisuuksia on merkitty osoituksena tietyn erityisalan asiantuntemuksesta. Nämä esimerkkilistat eivät ole tyhjentäviä.

 TAVARANTARKASTAJIEN HYVÄKSYMISRYHMÄT

1. ELINTARVIKKEET JA NAUTINTOAINEET

 • 1.1. Liha ja kala
 • 1.2. Maito ja maitotuotteet
 • 1.3. Leipomoalan tuotteet
 • 1.4. Hedelmät ja vihannekset
 • 1.5. Marjat
 • 1.6. Sienet
 • 1.7. Kahvi, tee ja kaakao
 • 1.8. Nautintoaineet
 • 1.9. Mausteet
 • 1.10. Tupakka
 • 1.11. Luontaistuotteet

2. TEKSTIILI, NAHKA, MUOVI JA KUMI SEKÄ NÄISTÄ VALMISTETUT TUOTTEET

 • 2.1.Tekstiilit
 • 2.1.1. Vaatteet
 • 2.1.2. Kankaat
 • 2.1.3. Langat
 • 2.1.4. Matot
 • 2.1.5. Sisustustekstiilit, kodin tekstiilit
 • 2.1.6. Muut tekstiilituotteet
 • 2.2. Nahka ja turkis
 • 2.3. Muovit
 • 2.4. Kumi ja kumituotteet
 • 2.5. Jalkineet
 • 2.6. Laukut tms.

3. RAKENNUSTYÖ JA -TARVIKKEET

 • 3.1. Maa- ja pohjarakennus
 • 3.1.1. Louhinta
 • 3.1.2. Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt
 • 3.1.3. Paalutus ja pohjavahvistus
 • 3.1.4. Asfaltointi
 • 3.1.5. Piha- ja vihertyöt
 • 3.2. Kunnallistekniikka / yhdyskuntatekniikka
 • 3.3. Rakennustekniikka
 • 3.3.1. Perustukset ja runko
  mm. betoni-, teräs- ja puurunkotyöt, hirsirakenteet
 • 3.3.2. Julkisivurakenteet
  mm. betoni-, teräs-, tiili-, levy- ja puujulkisivurakenteet
 • 3.3.3. Vesikattorakenteet mm. kermi-, tiili-, ohutlevykatteet alusrakenteineen
 • 3.3.4. Täydentävät rakenteet
  mm. kevyet väliseinät, ikkunat ja ovet, muuraus- ja rappaustyöt sekä hormit ja tulisijat
 • 3.3.5. Pintarakenteet
  mm. laatoitus ja vedeneristykset, maalaustyöt ja tapetointi, lattianpäällystys, luonnonkivityöt sekä muut seinä-, sisäkatto- ja lattiapäällysteet
 • 3.3.6. Ohut- ja muotolevytyöt
 • 3.3.7. Kalusteet
 • 3.3.8. Rakennusaineet ja tarvikkeet
 • 3.4. LVI-työt, - tarvikkeet ja –laitteet sekä LVI-järjestelmien kuntotarkastukset
  mm. lämmitysjärjestelmät, pientalojen lämmitysjärjestelmät, vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmastointijärjestelmät, paineilmajärjestelmät, sairaala-, teollisuus- ja laboratoriokaasujärjestelmät, neste- ja maakaasujärjestelmät, höyryjärjestelmät, palonsammutusjärjestelmät, savunpoistojärjestelmät, rakennusautomaatiojärjestelmät, kylmälaitteet
 • 3.5. Sähkötekniikka
  mm. sähkötyöt ja - tarvikkeet sekä sähkölaitteet, telejärjestelmät, AV-järjestelmät, sähköiset valvontajärjestelmät, sähkön jakeluverkot, sähköjärjestelmien kuntotarkastukset
 • 3.6. Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
 • 3.6.1. Sisäilman fysikaaliset olot
  mm. liiallinen lämpö, kylmyys, kosteus, kuivuus sekä säteily ja veto
 • 3.6.2. Sisäilman kemialliset olot kemialliset epäpuhtaudet, kuten
  mm. ammoniakki, asbesti, formaldehydi, hiilidioksidi, hiilimonoksidi (häkä), styreeni, VOC-yhdisteet, huonepöly ja tupakansavu
 • 3.6.3. Sisäilman mikrobiologiset olot sisäilman laatua heikentävät mikrobit,
  mm. home- ja hiivasienet ja bakteerit
 • 3.6.4. Rakenteiden mikrobitutkimukset
 • 3.6.5. Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta
 • 3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset
 • 3.8. Kiinteistöjen arvonmääritys

4. PUU- JA PAPERITUOTTEET

 • 4.1. Puutuotteet
 • 4.2. Rakennuspuusepän tuotteet
 • 4.3. Paperituotteet
 • 4.4. Puuraaka-aineet
  mm. tukki, kuitupuu, energiapuu, hake, puru, kuori, työt metsässä

5. POLTTO- JA VOITELUAINEET

6. METALLIT JA METALLITUOTTEET

 • 6.1. Metallit ja teräkset
  mm. valuraudat ja teräkset, kuparimetallit, lyijy, alumiinimetallit, sinkki, magnesium, kromi-, nikkeli-, titaani- ja muut vastaavat metallit, työkaluteräkset, pikateräkset, kovametallit, stelliitit ja muut mm. työvälineissä käytettävät metallit
 • 6.2. Metallituotteet (muut kuin koneet)
 • 6.2.1. Rauta- ja teräsvalmisteet, levyvalmisteet ja teollisuuden teräsrakenteet, rakennusteollisuuden teräsrakenteet ja -tuotteet
 • 6.2.2. Korut, jalometallit ja niistä valmistetut tuotteet
 • 6.3. Siltarakenteet
 • 6.4. Korroosionesto
 • 6.5. Hitsaustekniikka

7. KULKUNEUVOT JA LIIKENNEVÄLINEET

 • 7.1. Moottoriajoneuvot
 • 7.1.1. Kuorma- ja linja-autot, erikoisautot ja raskaat perävaunut lisälaitteineen (raskas kalusto)
 • 7.1.2. Henkilö- ja pakettiautot, kevyet perävaunut (kevyt kalusto)
 • 7.1.3. Muut ajoneuvot
  mm. moottoripyörät, mopot, mopoautot, moottorikelkat, mönkijät
 • 7.2. Muut kulkuvälineet
 • 7.3. Asuntoautot ja matkailuperävaunut
 • 7.4. Huvialukset
 • 7.4.1. Moottoriveneet ja -alukset
 • 7.4.2. Purjeveneet ja -alukset
 • 7.5. Alukset ammattikäyttöön

8. KONEET JA LAITTEET

 • 8.1. Työkoneet ja laitteet
  mm. maatalouden koneet ja laitteet, metsäkoneet ja – laitteet, rakennuskoneet, maansiirto- ja louhintakoneet, kaivurit ja kuormaajat, kiinteistönhoitokoneet, asfaltti- ym. tiekoneet, muut hinattavat laitteet
 • 8.2. Koneet ja koneenrakennus
 • 8.2.1. Metalliteollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.2. Elintarviketeollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.3. Kumi- ja muoviteollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.4. Nahka-, jalkine- ja vaatetusteollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.5. Paperi- ja puuteollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.6. Graafisen teollisuuden koneet ja laitteet
 • 8.2.7. Nosto-, siirto- ja kuljetuslaitteet
 • 8.2.8. Materiaalinkäsittelylaitteet
 • 8.3. Polttomoottorit
 • 8.4. Sähkökoneet ja -moottorit
 • 8.5. Työkalut ja mittalaitteet
 • 8.5.1. Teollisuuden työkalut
 • 8.5.2. Rakennusalan työkalut
 • 8.5.3. Autokorjaamoalan työkalut ja laitteet

9. KEMIKAALIT

 • 9.1. Teollisuuskemikaalit
 • 9.2. Lannoitteet
 • 9.3. Maalit, lakat, liimat ja kyllästysaineet
 • 9.4. Pesuaineet

10. GRAAFINEN ALA

 • 10.1. Painotyöt
 • 10.2. Reprotyöt
 • 10.3. Sitomotyöt
 • 10.4. Valmistusmateriaalit

11. PUUT, TAIMET, SIEMENET

 • 11.1. Vilja ja siemenet
 • 11.2. Taimet
 • 11.3. Puut ja pensaat

12. ELÄINRUOAT

 • 12.1. Rehut
 • 12.2. Muut eläinruoat

13. ASEET JA AMPUMATARVIKKEET

14. URHEILUVÄLINEET

15. TIETOLIIKENNELAITTEET (IT-laitteet, telelaitteet, valvontajärjestelmät)

16. OHJELMISTOT

17. ELEKTRONIIKKA

18. INSTRUMENTOINTI JA AUTOMATIIKKA

19. OPTIIKKA

20. HUONEKALUT

21. TAIDE JA ANTIIKKI

22. PAKKAAMINEN JA PAKKAUSMATERIAALIT

23. LASTINKÄSITTELY- JA KULJETUSVAURIOT